Jaarstukken

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 17 mei 2022 zijn zowel de jaarstukken van 2020 als die van 2021 goedgekeurd en vastgesteld. In verband met de coronamaatregelen moest de jaarvergadering in 2021 worden afgelast, zodat nu twee jaren in één keer op de agenda stonden. Jaren waarin niet werd gekoerst, zodat de activiteiten ook beperkt waren. Tijdens de vergadering werden de volgende jaarstukken vastgesteld:

Het conceptverslag van de jaarvergadering van 17 mei 2022 is hier ter inzage en zal voor goedkeuring worden geagendeerd in de jaarvergadering van 2023.

JaarNotulenJaarverslag
2021N.v.t. wegens annulering JaarvergaderingJaarverslag (concept)
2020Notulen Jaarvergadering (concept)Jaarverslag (concept)
2019Notulen Jaarvergadering Jaarverslag
2018Notulen Jaarvergadering Jaarverslag
2017Notulen Jaarvergadering Jaarverslag
2016Notulen Jaarvergadering Jaarverslag
2015Notulen Jaarvergadering Jaarverslag
2014Notulen Jaarvergadering Jaarverslag
2013Notulen Jaarvergadering Jaarverslag
2012Notulen Jaarvergadering Jaarverslag
2011Notulen Jaarvergadering Jaarverslag
2010Notulen Jaarvergadering Jaarverslag
2009Notulen Jaarvergadering Jaarverslag
2008Notulen Jaarvergadering Jaarverslag
2007Notulen Jaarvergadering Jaarverslag